Wybór języka

Rejestracja produktu - Piece i kominki

Deklaracja w sprawie ochrony danych

Ochrona danych

Operatorzy tych stron internetowych bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych, jak również zgodnie z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach internetowych pozyskiwane są dane osobowe (przykładowo imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadach dobrowolnej zgody. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w sieci Internet (np. podczas komunikacji poprzez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Pliki cookie

Strony internetowe korzystają po części z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”. Są one usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu tak długo, aż je Państwo sami usuną. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy okazji następnej wizyty na naszych stronach.

Możliwe jest dokonanie takich ustawień w przeglądarce internetowej, że będą Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i udzielać na nie zgody tylko w pojedynczych przypadkach. Można również odmówić zgody na pliki cookie w określonych przypadkach albo w każdej sytuacji, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie z chwilą zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

 

Pliki dziennika („server log files”)

Dostawca usług internetowych pozyskuje i zapisuje automatycznie informacje w tzw. „plikach dziennika” (server log files), które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • Adres strony, z której trafili Państwo na nasze strony („referrer URL”)
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania odnotowana na serwerze

Dane te nie są możliwe do powiązania z określonymi osobami. Danych tych nie zestawia się z innymi danymi z innych źródeł. Rezerwujemy sobie prawo do sprawdzania tych danych w późniejszym czasie, jeżeli uzyskamy wiedzę o konkretnych przesłankach świadczących o korzystaniu w sposób niezgodny z prawem.

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu opracowania Państwa zapytania, a także na wypadek dalszych pytań w związku z daną sprawą. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Państwa zgody. Ponadto przekazane dane nie będą przez nas używane w celach reklamowych.

 

Dane rejestracyjne

W celu udzielenia i zweryfikowania poszerzonej gwarancji firmy BRUNNER potrzebujemy od Państwa danych adresowych, adresu e-mail, informacji o zainstalowanych u Państwa produktach firmy BRUNNER, a także informacji o tym, kto zainstalował u Państwa te produkty. Nie pozyskujemy innych danych. Dane te są przez nas używane wyłącznie do wystawienia poszerzonej gwarancji firmy BRUNNER, a także do realizacji ewentualnie koniecznych usług serwisowych w Państwa domu. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Udzielona zgoda na przechowywanie danych i ich wykorzystanie w celu zweryfikowania gwarancji może być w każdej chwili odwołana. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail z danymi rejestracyjnymi produktu na adres datenschutzbeauftragter@brunner.de z prośbą o usunięcie tych danych rejestracyjnych. Po usunięciu danych poszerzona gwarancja firmy BRUNNER traci ważność.

 

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transmisji treści poufnych, jak na przykład zapytań przesyłanych do nas jako operatora stron internetowych, stosujemy na tej stronie szyfrowanie SSL. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w przeglądarce na pasku adresu przedrostek "http://" zmienia się na "https://" i przy adresie pojawia się symbol kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL jest aktywne, przesyłane przez Państwa do nas dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

Prawo do informacji, usuwania, zablokowania

Mają Państwo prawo w każdej chwili uzyskać nieodpłatnie informację o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia. W związku z powyższym, a także w innych kwestiach dotyczących danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do nas pod adresem podanym w informacjach o stronie.

 

Odmowa zgody na maile reklamowe

Niniejszym wyrażamy sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych publikowanych na naszych stronach internetowych do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych bez udzielenia przez nas wyraźnej zgody na takie działanie. Operatorzy stron internetowych wyraźnie rezerwują sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, chociażby w postaci spamu.

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w firmie Ulrich Brunner GmbH można się skontaktować pod adresem Datenschutzbeauftragter@brunner.de.

Kontakt z bawarskim Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać na stronie internetowej: https://www.datenschutz-bayern.de.